Rococo String Quartet playing for Katie Melua European Tour